Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลสำนักงาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างบุคลากร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหาร งานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
ท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
ประกาศ ก.อบต.
ประกาศ ก.ทจ.
มติ ก. อบต.
มติ ก.ทจ
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

17 ก.พ. 2564
พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพะเยา (ก.ท.จ.พะเยา) ครั้งที่ 2/2564

16 ก.พ. 2564
พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา ชมรมแม่บ้านมหาดไทย ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มผู้สูงอายุุอนุรักษ์สมุนไพรพื้นบ้านและติดตามการดำเนินงานของ อสบ.ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส

28 ม.ค. 2564
พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา ประชุมนายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมกราคม 2564

28 ม.ค. 2564
พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา ประชุมกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 1/2564 ประจำเดือนมกราคม 2564

21 ม.ค. 2564
พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา เยี่ยมเยียนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น อบต.ห้วยแก้ว

18 ม.ค. 2564
พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา ประชุมชี้แจงข้อราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ประจำเดือนมกราคม 2564

29 ธ.ค. 2563
พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา เข้าร่วมการประชุมนายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนธันวาคม 2563

29 ธ.ค. 2563
พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 12/2563 ประจำเดือนธันวาคม 2563

17 ธ.ค. 2563
พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา ประชุมชี้แจงข้อราชการแก่ผู้บริหารท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม 2563

17 ธ.ค. 2563
พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา จัดจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดพะเยา ระหว่างจังหวัดพะเยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Responsive image