Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลสำนักงาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างบุคลากร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
ท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
ประกาศ ก.อบต.
ประกาศ ก.ทจ.
มติ ก. อบต.
มติ ก.ทจ
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

21 ก.ย. 2565
พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา ลงพื้นที่ตรวจนิเทศติดตามโครงการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

14 ก.ย. 2565
พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา สถจ.พะเยา งานนิทรรศการแสดงผลงานส่วนราชการและเอกชนในจังหวัดพะเยา (phayao showcase & workshop) คอนเซ็ปท์ #เปิ้นแป๋งตั๋วผ่อ #พะเยามีดี

05 ก.ย. 2565
พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา พะเยาเมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตบนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น

18 ส.ค. 2565
พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา การตรวจประเมินเพื่อคัดเลือกเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบจังหวัดพะเยา (ระดับจังหวัด)

29 มิ.ย. 2565
พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา กิจกรรม on tour เล่นชับบอร์ด แลเขา เมากว๊าน (อิอิ) ใก้ลพระอาทิตย์อัสดง เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา ต่อด้วยการเยี่ยมชมสินค้าจัดโดยสมาพันธ์ sme

07 ส.ค. 2564
พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา Call Center เพื่อประสานการติดต่อสื่อสารรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดพะเยากลับมารักษาตัว

06 ส.ค. 2564
พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา ตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA)

05 ส.ค. 2564
พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564

05 ส.ค. 2564
พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดพะเยา (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 5/2564

05 ส.ค. 2564
พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ ครั้งที่ 3/2564
Responsive image