Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลสำนักงาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างบุคลากร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหาร งานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
ท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
ประกาศ ก.อบต.
ประกาศ ก.ทจ.
มติ ก. อบต.
มติ ก.ทจ
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
14 ก.พ. 2563
ถึง
14 ก.พ. 2563
พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ออกจากราชการ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563,หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2563
04 ก.พ. 2563
ถึง
04 ก.พ. 2563
พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา มติ ก.ท.จ. ครั้งที่ 1/63
24 ม.ค. 2563
ถึง
24 ม.ค. 2563
พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา มติ ก.อบต.จ.พะเยา ครั้งที่ 1/63
24 ธ.ค. 2562
ถึง
24 ธ.ค. 2562
พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา มติ ก.ท.จ. ครั้งที่ 12/62
24 ธ.ค. 2562
ถึง
24 ธ.ค. 2562
พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา มติ ก.อบต.จ.พะเยา ครั้งที่ 12/62
06 ธ.ค. 2562
ถึง
06 ธ.ค. 2562
พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
29 พ.ย. 2562
ถึง
29 พ.ย. 2562
พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา มติ ก.อบต.จ.พะเยา ครั้งที่ 11/62
26 พ.ย. 2562
ถึง
26 พ.ย. 2562
พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา มติ ก.ท.จ. ครั้งที่ 11/62
Responsive image