Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลสำนักงาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างบุคลากร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหาร งานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
ท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
ประกาศ ก.อบต.
ประกาศ ก.ทจ.
มติ ก. อบต.
มติ ก.ทจ
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หนังสือราชการ สถ.จ.
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
14 ก.พ. 2563 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา รุ่นที่ 9 (อาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริการุ่นที่ 133
14 ก.พ. 2563 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา ข้อสั่งการของนายกรัฐมนรีในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคคนวัยทำงานในสถานประกอบการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี :CSR in Health for happy & Healthy workplace
14 ก.พ. 2563 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา การปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัยภูมิปัญญา การแพทย์แผนไทยที่ได้จดทะเบียน พศ.2562
14 ก.พ. 2563 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้ารับการอบรมโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์
13 ก.พ. 2563 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา ประชาสัมพันธ์การประชุมปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นผู้นำด้านการขับเคลื่อนวิทยาการคำนวณ
13 ก.พ. 2563 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม "ตลาดนัดพะเยา 3 ดี:มหัศจรรย์ชุมชนวิถีสุข"
13 ก.พ. 2563 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา การแต่งตั้งผู้แทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด(ก.ส.อ.)แทนที่ตำแหน่งว่าง
12 ก.พ. 2563 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา ขอความร่วมมือพิจารณาและจัดเก็บข้อมูลรายการเบื้องต้นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในพื้นที่
12 ก.พ. 2563 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา การสำรวจข้อมูลกลุ่มอาชีพตัดเย็บขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
12 ก.พ. 2563 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา ประชาสัมพันธ์ผลการประเมิน PISA 2018
Responsive image