Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลสำนักงาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างบุคลากร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหาร งานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
ท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
ประกาศ ก.อบต.
ประกาศ ก.ทจ.
มติ ก. อบต.
มติ ก.ทจ
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
10 ม.ค. 2563 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2562 จากระบบ GFMIS
02 ม.ค. 2563 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา ประชาสัมพันธ์แจ้งคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
11 ธ.ค. 2562 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จากระบบ GFMIS
24 ต.ค. 2562 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562
09 ต.ค. 2562 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562 จากระบบ GFMIS
12 ก.ย. 2562 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2562 จากระบบ GFMIS
06 ก.ย. 2562 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.ประจำปี 2562
11 ก.ค. 2562 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2562 GFMIS
26 มิ.ย. 2562 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท.
13 มิ.ย. 2562 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2562 จากระบบ GFMIS
Responsive image