Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลสำนักงาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างบุคลากร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
ท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
ประกาศ ก.อบต.
ประกาศ ก.ทจ.
มติ ก. อบต.
มติ ก.ทจ
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
14 พ.ค. 2567 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2567 จากระบบ New GFMIS Thai
11 เม.ย. 2567 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2
05 เม.ย. 2567 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2567 จากระบบ New GFMIS Thai
18 มี.ค. 2567 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 จากระบบ New GFMIS Thai
20 ก.พ. 2567 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2567 จากระบบ New GFMIS Thai
31 ม.ค. 2567 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำจังหวัดพะเยา ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำจังหวัด (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก อปท.)
31 ม.ค. 2567 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำจังหวัดพะเยา ตำแหน่ง กรรมการมาตรฐานจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำจังหวัด (นายกเทศมนตรี และนายก อบต.)
31 ม.ค. 2567 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ ตำแหน่ง กรรมการฯ ( ขรก./พนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งดำรงตำแหน่งประเภทบริหารฯ/ประเภทอำนวยการฯ ของ อบจ. เทศบาล และ อบต.)
17 ม.ค. 2567 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2566 จากระบบ New GFMIS Thai
16 ม.ค. 2567 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา สรุปการสัมมนา เรื่อง การแก้ไขปัญหาความยากจน : วิถีสู่ความสำเร็จแล้วความเป็นอยู่ที่ดี
Responsive image