Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลสำนักงาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างบุคลากร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหาร งานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
ท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
ประกาศ ก.อบต.
ประกาศ ก.ทจ.
มติ ก. อบต.
มติ ก.ทจ
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
15 มิ.ย. 2563 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2563 จากระบบ GFMIS
14 พ.ค. 2563 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน2563 จากระบบ GFMIS
15 เม.ย. 2563 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา ประกาศสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
10 เม.ย. 2563 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2563 จากระบบ GFMIS
10 เม.ย. 2563 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังพะเยา
12 มี.ค. 2563 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จากระบบ GFMIS
13 ก.พ. 2563 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2563 จากระบบ GFMIS
11 ก.พ. 2563 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา การปิดประกาศประชาสัมพันธ์ร่างรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
30 ม.ค. 2563 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา ประชาสัมพันธ์ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
30 ม.ค. 2563 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก
Responsive image