Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลสำนักงาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างบุคลากร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหาร งานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
ท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
ประกาศ ก.อบต.
ประกาศ ก.ทจ.
มติ ก. อบต.
มติ ก.ทจ
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
17 ก.ค. 2564 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2564 จากระบบ GFMIS
17 ก.ค. 2564 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา มหาดไทย จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่มีการรวมคน
15 มิ.ย. 2564 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลใหเดำรงตำแหน่งต่างสายงานบริหารทั่วไปเป็ประเภทวิชาการ
15 มิ.ย. 2564 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ พนักงานจ้าง อบจ.พย
15 มิ.ย. 2564 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา ประกาศรายชื่อผู้มรสิทธิเข้ารับการสรรหาพนักงานจ้างของ อบจ.พย. (เพิ่มเติม)
15 มิ.ย. 2564 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
15 มิ.ย. 2564 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา ประกาศการรับโอนข้าราชการ อบจ. พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือ ข้าราชการอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารสังกัด อบจ.ชัยภูมิ
15 มิ.ย. 2564 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลฯ
14 มิ.ย. 2564 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2564 จากระบบ GFMIS
08 มิ.ย. 2564 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา ขอประชาสัมพันธ์การรับโอนเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น
Responsive image