Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลสำนักงาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างบุคลากร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ
ท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
ประกาศ ก.อบต.
ประกาศ ก.ทจ.
มติ ก. อบต.
มติ ก.ทจ
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
มติ ก.ทจ
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
29 ธ.ค. 2565 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา มติ ก.ท.จ.พะเยา เดือน ธันวาคม 2565
30 พ.ย. 2565 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา มติ ก.ท.จ.พะเยา เดือน พฤศจิกายน 2565
02 พ.ย. 2565 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา มติ ก.ท.จ.พะเยา เดือน ตุลาคม 2565
28 ก.ย. 2565 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา มติ ก.ท.จ.พะเยา เดือน กันยายน 2565
30 ส.ค. 2565 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา มติ ก.ท.จ.พะเยา เดือน สิงหาคม 2565
25 ก.ค. 2565 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา มติ ก.ท.จ.พะเยา เดือน กรกฎาคม 2565
28 มิ.ย. 2565 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา มติ ก.ท.จ.พะเยา เดือน มิถุนายน 2565
31 พ.ค. 2565 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา มติ ก.ท.จ.พะเยา เดือนพฤษภาคม 2565
29 เม.ย. 2565 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา มติ ก.ท.จ.พะเยา เดือนเมษายน 2565
25 มี.ค. 2565 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา มติ ก.ท.จ.พะเยา เดือน มีนาคม 2565
Responsive image