Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลสำนักงาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างบุคลากร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหาร งานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
ท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
ประกาศ ก.อบต.
ประกาศ ก.ทจ.
มติ ก. อบต.
มติ ก.ทจ
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

07 ส.ค. 2564
พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา Call Center เพื่อประสานการติดต่อสื่อสารรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดพะเยากลับมารักษาตัว

06 ส.ค. 2564
พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา ตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA)

05 ส.ค. 2564
พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564

05 ส.ค. 2564
พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดพะเยา (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 5/2564

05 ส.ค. 2564
พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ ครั้งที่ 3/2564

04 ส.ค. 2564
พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา ตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA)

04 ส.ค. 2564
พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา ประชุมการตรวจราชการผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)

04 ส.ค. 2564
พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา ประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตร ระดับจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 3/2564

04 ส.ค. 2564
พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา ประชุมเพื่อพิจารณาประเมินและคัดเลือกตำบลหรือหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อประกาศเป็น “หมู่บ้าน/ชุมชนสีฟ้า ปลอดโควิด-19”

03 ส.ค. 2564
พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา Call Center เพื่อประสานการติดต่อสื่อสารรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดพะเยากลับมารักษาตัว
Responsive image