Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลสำนักงาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างบุคลากร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหาร งานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
ท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
ประกาศ ก.อบต.
ประกาศ ก.ทจ.
มติ ก. อบต.
มติ ก.ทจ
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
มติ ก.อบต.
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
27 พ.ย. 2563 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา มติ ก.อบต.จังหวัดพะเยา เดือน พฤศจิกายน 2563
26 ต.ค. 2563 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา มติ ก.อบต.จังหวัดพะเยา เดือนตุลาคม 2563
29 ก.ย. 2563 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา มติ ก.อบต.จังหวัดพะเยา เดือน กันยายน 2563
26 ส.ค. 2563 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา มติ ก.อบต.จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 7/2563
29 มิ.ย. 2563 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา มติ ก.อบต.จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 6/2563
28 มิ.ย. 2562 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา มติ ก.อบต.จังหวัดพะเยา คร้้งที่ 6/2562 ประจำเดือนมิถุนายน 2562
24 พ.ค. 2562 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา มติ ก.อบต.จังหวัดพะเยา คร้้งที่ 5/2562 ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
01 พ.ค. 2562 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา มติ ก.อบต.จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 4/2562 ประจำเดือนเมษายน 2562
26 มี.ค. 2562 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา มติ ก.อบต.จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 3/2562 ประจำเดือนมีนาคม2562
20 มี.ค. 2562 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา มติ ก.อบต.จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2562 ประจำเดือนมกราคม2562
Responsive image