Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลสำนักงาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างบุคลากร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
ท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
ประกาศ ก.อบต.
ประกาศ ก.ทจ.
มติ ก. อบต.
มติ ก.ทจ
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กิจกรรม on tour เล่นชับบอร์ด แลเขา เมากว๊าน (อิอิ) ใก้ลพระอาทิตย์อัสดง เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา ต่อด้วยการเยี่ยมชมสินค้าจัดโดยสมาพันธ์ sme
Responsive image
วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 17.00 น.
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ท่านศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา โดยมี นางสาวธิดา ไกรนรา ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมกิจกรรม on tour เล่นชับบอร์ด แลเขา เมากว๊าน (อิอิ) ใก้ลพระอาทิตย์อัสดง เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา ต่อด้วยการเยี่ยมชมสินค้า จัดโดยสมาพันธ์ sme ณ กว๊านพะเยา
หมายเหตุ : การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนี้เป็นการประชาสัมพันธ์การปฎิบัติงานขององค์กร </td>
							</tr>
														<tr>
								<td align=          
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2565