รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.ฯ พ.ศ.2542 งวดที่ 4/2561 พย 0023.5/ว 4841 8 มิ.ย. 2561
8 มิ.ย. 2561,
09:22:45 น.
กง.กง.
2 MB
2.)การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ พย 0023.1/ ว 4804 7 มิ.ย. 61
8 มิ.ย. 2561,
09:10:28 น.
บห.
2 MB
3.)แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก ครั้งที่ 1/2561 พย 0023.3/ว 4801 7 มิ.ย.2561
7 มิ.ย. 2561,
16:34:44 น.
ก.พถ.
17 MB
4.)หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... พร้อมปฏิทินโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ พย 0023.1/ ว509 7 มิ.ย. 61
7 มิ.ย. 2561,
15:17:39 น.
บห.
3 MB
5.)โครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก" พย 0023.3/ว 4696 5 มิ.ย. 61
6 มิ.ย. 2561,
09:13:14 น.
ก.พถ.
4 MB
6.)โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ" ที่ พย 0023.1/ ว 4694 5 มิ.ย.61
5 มิ.ย. 2561,
14:31:37 น.
บห.
634 KB
7.)แจ้งการเปลี่ยนแปลงกำหนดการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 พย 0023.1/ว4691 5 มิ.ย.61
5 มิ.ย. 2561,
10:02:03 น.
บห.
7 MB
8.)การบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 พย 0023.1/ว4652 4 มิ.ย.61
4 มิ.ย. 2561,
10:43:21 น.
บห.
625 KB
9.)เรื่องขอเชิญเป็นองค์กรร่วมสนับสนุนการจดกิจกรรมและแจ้งข่าว "วันจักรยานโลก" พย0023.1/ว4591 1 มิ.ย. 61
1 มิ.ย. 2561,
16:37:24 น.
บห.
3 MB
10.)การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 พย 0023.3/ว483 31 พ.ค. 2561
1 มิ.ย. 2561,
13:42:06 น.
ก.พถ.
989 KB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ] จำนวนทั้งหมด( 1285 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน