รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)การติดตามการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ที่ พย 0023.1/ ว6064 19 ก.ค. 61
20 ก.ค. 2561,
10:35:20 น.
บห.
819 KB
2.)การอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Learning) หลักสูตรอบรมออนไลน์ของสำนักงาน ก.พ. ที่ พย 0023.2/ว 6062 19 ก.ค. 2561
19 ก.ค. 2561,
15:01:50 น.
ก.มบ.
3 MB
3.)การดำเนินการเกี่ยวกับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่บรรจุและแต่งตั้งใหม่ ที่ พย 0023.2/ว 6061 19 ก.ค. 2561
19 ก.ค. 2561,
15:00:08 น.
ก.มบ.
274 KB
4.)ขอความร่วมมือรณรงค์คัดกรองพัฒนาการด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2561 พย 0023.3/ว 617 18 กรกฎาคม 2561
18 ก.ค. 2561,
17:18:56 น.
ก.พถ.
6 MB
5.)ขอเชิญข้าร่วมงานการจัดเวทีสานพลังสร้างฐานสุขคนไทย พย 0023.3/ว 615 18 กรกฎาคม 2561
18 ก.ค. 2561,
17:17:31 น.
ก.พถ.
4 MB
6.)ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามหลักสูตรพุทธศักราช 2560 พย 0023.3/ว 563 29 มิถุนายน 2561
29 มิ.ย. 2561,
16:59:32 น.
ก.พถ.
1 MB
7.)โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.ฯ พ.ศ.2542 งวดที่ 5/2561 พย 0023.5/ว 5333 25 มิ.ย. 2561
25 มิ.ย. 2561,
14:17:29 น.
กง.กง.
2 MB
8.)เรื่อง แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าทำเนียมรถยนต์ พ.ค. 2561 พย 0023.5/ว 5332 25 มิ.ย.61
25 มิ.ย. 2561,
14:10:09 น.
กง.
7 MB
9.)การนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) พย 0023.5/ว 542 25 มิ.ย. 2561
25 มิ.ย. 2561,
13:58:29 น.
กง.กง.
842 KB
10.)การดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ที่ พย 0023.1/ ว 5306 22 มิ.ย. 61
22 มิ.ย. 2561,
14:49:53 น.
บห.
2 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ] จำนวนทั้งหมด( 1285 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน