รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)การคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัด อปท.ที่ดำเนินการด้านการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2561 พย 0023.3/ว 4843 8 มิ.ย. 2561
8 มิ.ย. 2561,
11:18:42 น.
ก.พถ.
139 KB
2.)การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.ฯ พ.ศ. 2534 ประจำเดือน พ.ค. 2561 พย 0023.5/ว 4842 8 มิ.ย. 2561
8 มิ.ย. 2561,
09:23:50 น.
กง.กง.
2 MB
3.)การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.ฯ พ.ศ.2542 งวดที่ 4/2561 พย 0023.5/ว 4841 8 มิ.ย. 2561
8 มิ.ย. 2561,
09:22:45 น.
กง.กง.
2 MB
4.)การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ พย 0023.1/ ว 4804 7 มิ.ย. 61
8 มิ.ย. 2561,
09:10:28 น.
บห.
2 MB
5.)แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก ครั้งที่ 1/2561 พย 0023.3/ว 4801 7 มิ.ย.2561
7 มิ.ย. 2561,
16:34:44 น.
ก.พถ.
17 MB
6.)หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... พร้อมปฏิทินโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ พย 0023.1/ ว509 7 มิ.ย. 61
7 มิ.ย. 2561,
15:17:39 น.
บห.
3 MB
7.)โครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก" พย 0023.3/ว 4696 5 มิ.ย. 61
6 มิ.ย. 2561,
09:13:14 น.
ก.พถ.
4 MB
8.)โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ" ที่ พย 0023.1/ ว 4694 5 มิ.ย.61
5 มิ.ย. 2561,
14:31:37 น.
บห.
634 KB
9.)แจ้งการเปลี่ยนแปลงกำหนดการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 พย 0023.1/ว4691 5 มิ.ย.61
5 มิ.ย. 2561,
10:02:03 น.
บห.
7 MB
10.)การบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 พย 0023.1/ว4652 4 มิ.ย.61
4 มิ.ย. 2561,
10:43:21 น.
บห.
625 KB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ] จำนวนทั้งหมด( 1147 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน