รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ งวดที่ 4/2561 พย 0023.5/ว 86 21 ม.ค. 2562
21 ม.ค. 2562,
11:30:40 น.
กง.กง.
1 MB
2.)บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบริหารจัดการขยะมูลฝอย (ส่วนราชการ) พย 0023.1/ว491 14 ม.ค.2562
18 ม.ค. 2562,
14:22:49 น.
บห.
7 MB
3.)โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ e-LAAS ประจำปี 2562 พย 0023.5/ว 661 18 ม.ค. 2562
18 ม.ค. 2562,
13:52:51 น.
กง.กง.
827 KB
4.)บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบริหารจัดการขยะมูลฝอย พย 0023.1/ว499 14 ม.ค. 2562
18 ม.ค. 2562,
11:13:24 น.
บห.
6 MB
5.)แผนรรงค์ "แยกขยะก่อนทิ้ง" จังหวัดพะเยา พย 0023.1/ว562 16 ม.ค.61
16 ม.ค. 2562,
16:47:01 น.
บริหารทั่วไป
1 MB
6.)แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ.2562 พย 0023.1/ว561 16 ม.ค.61
16 ม.ค. 2562,
16:45:26 น.
บริหารทั่วไป
10 MB
7.)แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงิอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ปรจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 2(ม.ค.-มี.ค.) พย 0023.3/ว 498 15 มกราคม 2562
16 ม.ค. 2562,
09:27:23 น.
ก.พถ.
2 MB
8.)แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งวดที่ 2(ม.ค.-ก.พ.) พย 0023.3/ว 497 15 มกราคม 2562
16 ม.ค. 2562,
09:25:02 น.
ก.พถ.
2 MB
9.)แจ้งผลการพิจาณาข้อหารือกรณีป้ายแผนกสินค้าของ บมจ.สยามแม็คโครฯ พย 0023.5/ว 496 14 ม.ค. 2562
14 ม.ค. 2562,
15:01:23 น.
กง.กง.
2 MB
10.)เชิญประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพะเยา พย 0023.3/ว 453 11 ม.ค. 2562
14 ม.ค. 2562,
13:48:44 น.
ก.พถ.
920 KB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ] จำนวนทั้งหมด( 1285 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน