รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)รับรองการจัดทำบัญชีในระบบ e-LAAS พย 0023.5/ว 8882 23 ก.ย 2562
23 ก.ย. 2562,
13:02:05 น.
กง.กง
97 KB
2.)แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาของราษฎรพระราชทานความเป็นธรรมและฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ ที่ พย 0023.3/ว 894 18 ก.ย. 2562
19 ก.ย. 2562,
15:48:41 น.
ส่งเสริมฯ
2 MB
3.)เรื่อง การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพระดับประเทศ/ระดับภาค ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563- พ.ศ. 2565 พย0023.3/ว8791 18 กันยายน 2562
18 ก.ย. 2562,
13:25:33 น.
ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
2 MB
4.)การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของผู้ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พย 0023.2/ว 8792 18 ก.ย. 2562
18 ก.ย. 2562,
11:56:41 น.
กง.มท.
294 KB
5.)ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสม ของ อปท. ที่ พย 0023.5/ว 8725 16 ก.ย. 62
17 ก.ย. 2562,
17:03:09 น.
กง.กง.
535 KB
6.)ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ ที่ พย 0023.2/ว 8721 16 ก.ย. 2562
16 ก.ย. 2562,
16:03:26 น.
กง.มท.
531 KB
7.)แนวทางการปฏิบัติงานในกรณีที่ระบบ e-LAAS ขัดข้อง พย 0023.5/ว 8635 12 ก.ย 2562
12 ก.ย. 2562,
15:25:44 น.
กง.กง
413 KB
8.)การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม ที่ พย 0023.5/ว 8638 12 ก.ย. 62
12 ก.ย. 2562,
14:13:40 น.
กง.กง.
396 KB
9.)การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ฯ งวดที่ 2 ที่ พย 0023.5/ว 8637 12 ก.ย. 62
12 ก.ย. 2562,
14:12:17 น.
กง.กง.
1 MB
10.)การพิจารณาคุณวุฒิการศึกษาตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 98 คน ที่ พย 0023.2/ว 8491 9 ก.ย. 2562
10 ก.ย. 2562,
10:26:55 น.
กง.มท.
456 KB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ] จำนวนทั้งหมด( 1285 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน