รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)แจ้งโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.ฯ พ.ศ.2542 งวดที่ 1/2562 พย 0023.5/ว 2051 27 ก.พ 2562
27 ก.พ. 2562,
08:46:37 น.
กง.กง.
539 KB
2.)ขอเชิญสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก GECC ประจำปี 2562 ที่ พย 0023.1/ ว2011 26 ก.พ. 2562
26 ก.พ. 2562,
13:48:45 น.
บห.
28 KB
3.)โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ที่ พย 0023.2/ว 197 25 ก.พ. 2562
26 ก.พ. 2562,
09:31:04 น.
ก.มบ.
146 KB
4.)โครงการแข่งขันหุ่นยนต์ FIRST® LEGO® League Thailand 2018/2019 พย0023.3/ว195 25 ก.พ. 2562
25 ก.พ. 2562,
08:46:05 น.
ก.พ.ถ.
3 MB
5.)ประชาสัมพันธ์กรณีธนาคารยกเลิกการรับเช็คที่มีการแก้ไขข้อความ พย 0023.5/ว 1922 22 ก.พ 2562
22 ก.พ. 2562,
10:53:03 น.
กง.กง.
2 MB
6.)แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพะเยา พย 0023.2/ว 111 29 มกราคม 2562
22 ก.พ. 2562,
09:37:57 น.
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
6 MB
7.)ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ที่ พย 0023.2/ว 1708 15 ก.พ. 2562
21 ก.พ. 2562,
10:28:45 น.
ก.มบ.
571 KB
8.)พิธีเปิดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของทต.งิม พย 0023.3/ว 1843 20 ก.พ. 2562
21 ก.พ. 2562,
09:10:00 น.
ก.พถ.
1 MB
9.)เร่งรัดและสร้างความเข้าใจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ-สถ.) พย 0023.3/ว 1842 20 ก.พ. 2562
21 ก.พ. 2562,
09:03:40 น.
ก.พถ.
2 MB
10.)แจ้งโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.ฯ พ.ศ. 2534 ประจำเดือน ม.ค. 2562 พย 0023.5/ว 1784 20 ก.พ 2562
20 ก.พ. 2562,
11:35:41 น.
กง.กง.
2 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ] จำนวนทั้งหมด( 1147 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน