รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)การจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) พย 0023.3/ว 586 18 มิ.ย. 2562
24 มิ.ย. 2562,
14:57:22 น.
ก.พถ.
245 KB
2.)แจ้งโอนเงินภาษีสรรพสามิตและค่าใบอนุญาตขายสุรา เดือน เม.ย 2562 พย 0023.5/ว 5761 21 มิ.ย 2562
21 มิ.ย. 2562,
08:51:47 น.
กง.กง
954 KB
3.)การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงิดอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 เพิ่มเติม พย 0023.5/ว 5731 20 มิ.ย. 62
20 มิ.ย. 2562,
14:39:11 น.
กง.กง.
316 KB
4.)การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ (WEO2019 : World Robot Olympic 2019) ระดับภูมิภาค และรอบชิงชนะเลิศประเทศไทย ประจำปี 2562 พย 0023.3/ว588 18 มิถูนายน 2562
19 มิ.ย. 2562,
13:57:02 น.
ก.พ.ถ.
1 MB
5.)ขอส่งสื่อความรู้เรื่อง โรคหัด ป้องกันได้ด้วยวัคซีน พย 0023.3/ว 590 18 มิถุนายน 2562
19 มิ.ย. 2562,
10:22:20 น.
ก.พถ.
1 MB
6.)แจ้งรายชื่อบริษัทที่ผ่านการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่มฯ พย 0023.3/ว 583 18 มิ.ย. 2562
18 มิ.ย. 2562,
10:07:24 น.
ก.พถ.
1 MB
7.)ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง "จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน" รุ่น 1 ปี 2562 พย 0023.3/ว 581 17 มิถุนายน 2562
17 มิ.ย. 2562,
16:31:06 น.
ก.พถ.
2 MB
8.)เร่งรัดให้ อปท จัดทำบัญชีและส่งรายงานการเงินให้ สตง พย 0023.5/ว 5561 17 มิ.ย 2562
17 มิ.ย. 2562,
09:00:08 น.
กง.กง
337 KB
9.)การเตรียมอุปกรณ์และเอกสารเพื่อประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 พย 0023.2/ว 757 14 มิ.ย.2562
14 มิ.ย. 2562,
16:10:57 น.
ก.มบ.
4 MB
10.)ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับบริการ 9 ย่างเพื่อสร้างลูก พย 0023.3/ว 5533 14 มิถุนายน 2562
14 มิ.ย. 2562,
13:41:54 น.
ก.พถ.
3 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ] จำนวนทั้งหมด( 1285 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน