Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลสำนักงาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างบุคลากร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหาร งานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
ท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
ประกาศ ก.อบต.
ประกาศ ก.ทจ.
มติ ก. อบต.
มติ ก.ทจ
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดพะเยา ร่วมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า และคณะในการลงพื้นที่จังหวัดพะเยา
Responsive image
วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวธิดา ไกรนรา ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดพะเยา ร่วมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า และคณะในการลงพื้นที่จังหวัดพะเยา เพื่อตรวจราชการและรับฟังปัญหาแนวทางแก้ไข พร้อมทั้งพบปะเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพะเยา ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา
       
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 2563