Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลสำนักงาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างบุคลากร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหาร งานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
ท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
ประกาศ ก.อบต.
ประกาศ ก.ทจ.
มติ ก. อบต.
มติ ก.ทจ
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือนมิถุนายน 2561 สถจ.พะเยา ร่วมกับแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพะเยา
Responsive image
วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. นางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล ประธานแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดพะเยา ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ออกบริการให้ความรู้การบริหารจัดการขยะ การคัดแยกขยะเปียก โดยการส่งเสริมให้ประชาชนจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน และรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ทังนี้ จังหวัดพะเยาได้ดำเนินโครงการประชารัฐรวมใจ พะเยาไร้ขยะเปียก โดยรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนทุกครัวเรือนมีการคัดแยกขยะเปียกก่อนทิ้ง เพื่อสามารถประกาศเป็นจังหวัดปลอดขยะเปียกภายในเดือนกันยายน 2561
       
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2561
Responsive image