Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลสำนักงาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างบุคลากร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหาร งานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
ท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
ประกาศ ก.อบต.
ประกาศ ก.ทจ.
มติ ก. อบต.
มติ ก.ทจ
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
ประกวดอำเภอสะอาด ระดับจังหวัดพะเยา
Responsive image
วันที่ 21 กันยายน 2561 ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ประธานคณะกรรมการประเมิน "อำเภอสะอาด" ประจำปี 2561 ได้มอบหมายให้คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา ผู้แทนจากหน่วยงานระดับจังหวัด ได้แก่ สำนักงานจังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พัฒนาการจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด และ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ลงพื้นที่เพื่อประเมิน อำเภอสะอาด ดังนี้ เวลา 09.00 น. ประเมินอำเภอเมืองพะเยาและองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส เวลา 13.30 น. ประเมินอำเภอแม่ใจและ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
         
โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 2561
Responsive image