มติ ก.ท.จ.พะเยา - มติ ก.อบต.จ.พะเยา
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

[ Home | ดูเต็มจอ | กลับหน้าหลัก ] [ สำหรับผู้ดูแลระบบ ]
จำนวนทั้งหมด 7 เรื่อง ค้นหาเรื่อง
วันที่ เรื่อง อ่าน
30 ต.ค. 2556 ที่ พย 0023.2 / ว803 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ. พะเยา ครั้งที่ 10 /56 39
28 ต.ค. 2556 ที่ พย.0022.3/ว800 เรื่อง มติ ก.อบต. จ.พะเยา เดือนตุลาคม 2556 271
27 ก.ย. 2556 มติ ก.ท.จ.พะเยา ครั้งที่ 9/2556 585
27 ก.ย. 2556 มติ ก.อบต.จ.พะเยา ครั้งที่ 9/2556 646
20 ก.ย. 2556 มติ ก.ท.จ.พะเยา ครั้งที่ 1-7/2556 221
4 ก.ย. 2556 มติ ก.ท.จ.พะเยา เดือนสิงหาคม 2556 190
4 ก.ย. 2556 มติ ก.อบต.จ.พะเยา เดือนสิงหาคม 2556 271
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

<< www.phayaolocal.go.th >>