ย้อนกลับ
ข้อมูลทั่วไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลปง

ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล
ที่อยู่ 10 หมู่ที่3 ถนนปง - เชียงม่วน ตำบลปง 
อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 
โทรศัพท์ 0-5442-9385
เว็บไซต์ http://www.pongcity.th.gs
อีเมลล์ pongcity_25@yahoo.co.th
ขนาด เล็ก
พื้นที่ 9 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร 6506 คน
วันที่จัดตั้ง 25 พฤษภาคม 2542