Home / จังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือนมกราคม 2562 [6]

วันพุธที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นางพรลภัส โชติษฐยางกูร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และ จนท.ฝ่ายบริหารทั่วไป สถจ.พะเยา ร่วมกิจกรรม "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน" ณ อบต.ผาช้างน้อย อ.ปง โดยได้นำกิจกรรมการรับสมัคร อถล. การคัดแยกขยะเปียก และการรณรงค์การลด ละ เลิกใช้ถุงพลาสติก เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างยิ่ง