Home / จังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือนตุลาคม 2561 [8]

วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางพรลภัส โชติษฐยางกูร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป นางสุพิน ไทยสะเทือน ท้องถิ่นอำเภอเชียงคำ และ จนท.ฝ่ายบริหารทั่วไป สถจ.พะเยา ร่วมกิจกรรม "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน" ณ อบต.แม่ลาว อ.เชียงคำ โดยได้นำกิจกรรมการรับสมัคร อถล. การคัดแยกขยะเปียก และการรณรงค์การลด ละ เลิกใช้ถุงพลาสติก เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างยิ่ง