Home / โครงการ "พะเยา สะอาดน่าอยู่" อบจ.พะเยา [5]

วันที่ 21กันยายน 2561 อบจ.พะเยา และส่วนราชที่ได้รับมอบหมาย ทีมที่ 4 จัดเก็บขยะ สองข้างทาง ตั้งแต่แยกตลาดมณีรัตน์ ถึง บริเวณหน้าวัดศรีโคมคำ