Home / โครงการ "พะเยา สะอาดน่าอยู่" เทศบาลตำบลแม่กา [4]

วันที่ 21 กันยายน 2561 ทต.แม่กา ร่วมกับโรงเรียน ส่วนราชการในพื้นที่ จัดเก็บขยะสองข้างทาง ตั้งแต่เขตติดต่อ ต.แม่ต๋ำ ถึงเขตติดต่อ อ.งาว จ.ลำปาง