Home / ประกาศตำบลบ้านต๋อมปลอดขยะเปียก 31/08/2561 [19]

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 09:30 น. นายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์ นายอำเภอเมืองพะเยาเป็นประธานพิธีประกาศตำบลบ้านต๋อมปลอดขยะเปียก และอำเภอเมืองพะเยาปลอดขยะเปียก ณ โรงเรียนบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา