Home / พิธีประกาศตำบลแม่สุกปลอดขยะเปียก 2561 [8]

วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธีประกาศ "ตำบลแม่สุกปลอดขยะเปียก" เป็นตำบลที่สองของจังหวัดพะเยา ณ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา