หน้าหลัก / จังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือน สิงหาคม 2561 [4]

วันพฤหัสบดี ที่ 23 ส.ค. 2561 เวลา 09.00 น. นายสุกิจ กันติเกตุ ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางพรลภัส โชติษฐยางกูร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน ณ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก ต.แม่สุก อ.แม่ใจ