หน้าหลัก / จังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือนมิถุนายน 2561 ออกหน่วยบริการ [17]

วันที่ 21มิ.ย. 2561 นายสุกิจ กันติเกตุท้องถิ่นจังหวัดพะเยามอบหมายให้นางพรลภัส โชติษฐยางกูร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สถจ.พะเยา ร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน ณ อบต. แม่ใส อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา