หน้าหลัก / เรื่องประชุมการบริหารจัดการขยะจังหวัดพะเยา [6]

วันที่ 6 มิ.ย. 61 จังหวัดพะเยา โดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ได้จัดประชุมชี้แจงการบริหารจัดการขยะ ประจำปี 2561 ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของ อปท. ทุกแห่ง ในการนี้ ท่านประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ ท่านณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุม