หน้าหลัก / จังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ออกหน่วยบริการ [14]

วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน นายสุกิจ กันติเกตุ ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา มอบหมายหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ท้องถิ่นอำเภอเชียงม่วน และเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดพะเยา ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 โดยจัดนิทรรศการโครงการประชารัฐรวมใจ พะเยาไร้ ขยะเปียก ซึ่งมีวัตถุประสงค์รณรงค์ให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง และประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) โดยมีผู้สมัครจำนวน 55 คน