หน้าหลัก / ประชุมชี้แจงทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Lpa) [4]

วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 นายสุกิจ กันติเกตุ ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมชี้แจงทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Lpa) ประจำปี 2561 โดยมีคณะกรรมการประเมิน (Lpa) ร่วมประชุมจำนวน 23 คน