หน้าหลัก / ร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายขบวนแห่งานเกษตรแฟร์อาหารปลอดภัยและเทศกาลลิ้นจี่ของดีจังหวัดพะเยาประจำปี พ.ศ. 2561 [3]

วันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสุกิจ กันติเกตุ ท้องถิ่นจังหวัดพะเยามอบหมายให้ นางพรลภัส โชติษฐยางกูร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายขบวนแห่งานเกษตรแฟร์อาหารปลอดภัยและเทศกาลลิ้นจี่ของดีจังหวัดพะเยาประจำปี พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมศรีโคมคำ 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพะเยา