หน้าหลัก / จังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือนเมษายน 2561 ออกหน่วยบริการ [12]

วันพฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน 2561 ณ เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ นายสุกิจ กันติเกตุ ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดพะเยา ประจำเดือนเมษายน 2561 โดยจัดนิทรรศการโครงการประชารัฐรวมใจ พะเยาไร้ ขยะเปียก ซึ่งมีวัตถุประสงค์รณรงค์ให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง