หน้าหลัก / วันพุธที่ 25 เม.ย. 61 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ร่วมถวายพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา [2]