หน้าหลัก / ประชุมข้อราชการ สถจ.พะเยา ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม สถจ.พะเยา ชั้น 3 ศาลากลาง จ.พะเยา [8]