หน้าหลัก / จังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือน มีนาคม 2561 ออกหน่วยบริการร้านซื้อได้ ไม่จ่ายเงิน และรับสมัคร อถล. [11]

วันที่ 20 มี.ค. 61 ณ เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง อ.จุน จ.พะเยา นายสุกิจ กันติเกตุ ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดพะเยา ประจำเดือนพฤศจิกายน โดยจัดกิจกรรม"ร้านซื้อได้ ไม่จ่ายเงิน" ออกบริการรับซื้อขยะมูลฝอย เพื่อรณรงค์สร้างความรับรู้และส่งเสริมการคัดแยกขยะเพื่อให้ปริมาณขยะในภาพรวมของจังหวัดพะเยาลดลง และรับสมัคร อถล.