หน้าหลัก / การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561 [16]

วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีสมัย คำชมพู ปลัดจังหวัดพะเยา เป็นประธาน นำข้าราชการทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน และข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด ต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561 จากนั้น ปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกิจกรรม Kick Off Phayao Cleaning Day เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างความรับรู้ความเข้าใจและจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด พร้อมทั้งมุ่งสู่เป็นจังหวัดปลอดขยะเปียก ภายในเดือนกันยายน 2561 ตามโครงการ “ประชารัฐร่วมใจพะเยาไร้ขยะเปียก”