หน้าหลัก / จัดบูธนิทรรศกาลการบริหารจัดการขยะในงานพ่อขุนงำเมืองประจำปี 2561 และจัดประกวดร้องเพลงลูกทุ่งท้องที่ท้องถิ่น [23]

วันศุกร์ที่ 23 ก.พ. 2561 - วันอาทิตย์ที่ 4 มี.ค. 2561 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยาได้ดำเนินการจัดบูธนิทรรศการในงานพ่อขุนงำเมืองประจำปี 2561 และได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดแข่งขันประกวดร้องเพลงลูกทุ่งท้องที่ท้องถิ่น ในวันที่ 23 และ 28 ก.พ. 2561