หน้าหลัก / ประชุมชี้แจงข้าราชการสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา [6]

วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 นายสุกิจ กันติเกตุ เป็นประธานการประชุมชี้แจงข้าราชการสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมศรีโคมคำ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพะเยา