หน้าหลัก / จังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ออกหน่วยบริการร้านซื้อได้ ไม่จ่ายเงิน [7]

วัันนที่ 23 พ.ย.60 ที่โรงเรียนบ้านไร่อ้อย ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา นายสุกิจ กันติเกตุ ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยาและสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอแม่ใจ ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดพะเยา ประจำเดือนพฤศจิกายน โดยจัดกิจกรรม"ร้านซื้อได้ ไม่จ่ายเงิน" ออกบริการรับซื้อขยะมูลฝอย เพื่อรณรงค์สร้างความรับรู้และส่งเสริมการคัดแยกขยะเพื่อให้ปริมาณคขยะในภาพรวมของจังหวัดพะเยาลดลง ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เยี่ยมชมจุดบริการและถ่ายรูปร่วมกับผู้รับบริการร้านซื้อได้ ไม่จ่ายเงิน