หน้าหลัก / ประชุมชี้แจงข้อราชการแก่ผู้บริหารท้องถิ่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 [7]

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. นายประจญ ปรัชญ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการประชุมชี้แจงข้อราชการแก่ผู้บริหารท้องถิ่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาทั้ง 2 ท่าน ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้ากลุ่มงานสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ท้องถิ่นอำเภอ ร่วมมอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดพะเยา