Home / โครงการอบรมแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [32]

18 สิงหาคม 2560 สถจ.พะเยา จัดอบรมแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ ห้องพุดตาน โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อ.เมือง จ.พะเยา