หน้าหลัก / ประชุมคณะทำงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ระดับจังหวัด [6]

สถจ.พะเยา จัดประชุมคณะทำงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา