หน้าหลัก / ประชุมชี้แจงผู้บริหารท้องถิ่น ประจำเดือนมิถุนายน 2560 [6]

สถจ.พะเยา จัดประชุมชี้แจงข้อราชการแก่ผู้บริหารท้องถิ่น ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา