Home / ประชุมเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด" [17]

28 ธันวาคม 2559 สถจ.พะเยา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด" ณ ห้องพุดตาน โรงแรมเกทเวย์ อ.เมือง จ.พะเยา