หน้าหลัก / ประชุมชี้แจงผู้บริหารท้องถิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 [5]

สถจ.พะเยา จัดประชุมชี้แจงข้อราชการแก่ผู้บริหารท้องถิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา