หน้าหลัก / สถจ.พะเยา ร่วมรดน้ำดำหัวขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เนื่องในประเพณีปี๋ใหม่เมือง 2560 [23]

วันที่ 19 เมษายน 2560 ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายสุกิจ กันติเกตุ ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างสังกัด สถจ.พะเยา ร่วมรดน้ำดำหัวขอพร นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และภริยา เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประเพณีปี๋ใหม่เมือง 2560 ในโอกาสนี้ได้เข้ารดน้ำดำหัว นายประจญ ปรัชญ์สกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาและภริยา ณ บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา