ลำดับ
รายละเอียด
วันที่บันทึก
ขนาดของไฟล์
ดาวน์โหลด
1
มติ ก.อบต.จังหวัดพะเยา คร้้งที่ 2/2561
26 ม.ค. 2561,11:20:19 น.
740 KB
2
มติ ก.อบต.จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 12/2560
25 ธ.ค. 2560,16:05:14 น.
337 KB
3
มติ ก.อบต.จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 11/2560
29 พ.ย. 2560,16:19:41 น.
3 MB
4
แจ้งมติ ก.อบต.จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 9/2560
2 ต.ค. 2560,14:27:31 น.
9 MB
5
มติ ก.อบต.จังหวัดพะเยา คร้้งที่ 8/2560
28 ส.ค. 2560,13:11:04 น.
328 KB
6
มติ ก.อบต.จังหวัดพะเยา คร้้งที่ 7/2560
2 ส.ค. 2560,15:51:37 น.
372 KB
7
มติ ก.อบต.จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 6/2560
4 ก.ค. 2560,13:00:18 น.
310 KB
8
มติ ก.อบต.จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 5/2560
26 พ.ค. 2560,16:05:27 น.
336 KB
9
มติ ก.อบต.จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 4/2560
27 เม.ย. 2560,11:31:24 น.
469 KB
10
มติ ก.อบต.จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 3/2560
30 มี.ค. 2560,16:34:01 น.
3 MB
11
มติ ก.อบต.จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2/2560
24 ก.พ. 2560,16:14:46 น.
2 MB
 
หน้าที่ [ Next ][ 1 2 ] จำนวนทั้งหมด( 11 ไฟล์)
 
กลับขึ้นด้านบน