ลำดับ
รายละเอียด
วันที่บันทึก
ขนาดของไฟล์
ดาวน์โหลด
1
มติ ก.อบต.จังหวัดพะเยา คร้้งที่ 12/2561
30 พ.ย. 2561,10:04:07 น.
6 MB
2
มติ ก.อบต.จังหวัดพะเยา คร้้งที่ 11/2561
30 ต.ค. 2561,14:40:15 น.
14 MB
3
มติ ก.อบต.จังหวัดพะเยา คร้้งที่ 10/2561
28 ก.ย. 2561,09:09:35 น.
2 MB
4
มติ ก.อบต.จังหวัดพะเยา คร้้งที่ 9/2561
29 ส.ค. 2561,15:09:52 น.
7 MB
5
มติ ก.อบต.จังหวัดพะเยา คร้้งที่ 8/2561
1 ส.ค. 2561,11:41:41 น.
4 MB
6
มติ ก.อบต.จังหวัดพะเยา คร้้งที่ 7/2561
28 มิ.ย. 2561,14:52:45 น.
5 MB
7
มติ ก.อบต.จังหวัดพะเยา คร้้งที่ 6/2561
25 พ.ค. 2561,08:58:18 น.
1 MB
8
มติ ก.อบต.จังหวัดพะเยา คร้้งที่ 5/2561
27 เม.ย. 2561,17:03:09 น.
3 MB
9
มติ ก.อบต.จังหวัดพะเยา คร้้งที่ 4/2561
29 มี.ค. 2561,14:54:28 น.
5 MB
10
มติ ก.อบต.จังหวัดพะเยา คร้้งที่ 3/2561 (ฉบับที่ 2)
15 มี.ค. 2561,10:58:31 น.
259 KB
11
มติ ก.อบต.จังหวัดพะเยา คร้้งที่ 3/2561 (ฉบับที่ 1)
15 มี.ค. 2561,10:58:15 น.
216 KB
12
มติ ก.อบต.จังหวัดพะเยา คร้้งที่ 2/2561
26 ม.ค. 2561,11:20:19 น.
740 KB
13
มติ ก.อบต.จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 12/2560
25 ธ.ค. 2560,16:05:14 น.
337 KB
14
มติ ก.อบต.จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 11/2560
29 พ.ย. 2560,16:19:41 น.
3 MB
15
แจ้งมติ ก.อบต.จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 9/2560
2 ต.ค. 2560,14:27:31 น.
9 MB
16
มติ ก.อบต.จังหวัดพะเยา คร้้งที่ 8/2560
28 ส.ค. 2560,13:11:04 น.
328 KB
17
มติ ก.อบต.จังหวัดพะเยา คร้้งที่ 7/2560
2 ส.ค. 2560,15:51:37 น.
372 KB
18
มติ ก.อบต.จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 6/2560
4 ก.ค. 2560,13:00:18 น.
310 KB
19
มติ ก.อบต.จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 5/2560
26 พ.ค. 2560,16:05:27 น.
336 KB
20
มติ ก.อบต.จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 4/2560
27 เม.ย. 2560,11:31:24 น.
469 KB
21
มติ ก.อบต.จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 3/2560
30 มี.ค. 2560,16:34:01 น.
3 MB
22
มติ ก.อบต.จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2/2560
24 ก.พ. 2560,16:14:46 น.
2 MB
 
หน้าที่ [ Next ][ 1 2 ] จำนวนทั้งหมด( 22 ไฟล์)
 
กลับขึ้นด้านบน